Opinió

El món de la neu no viu aliè als moviments constants al món global. Això és un fet innegable. En termes financers la fusió d’empreses genera economia d’escala que fa …

Back